Solno-jodová jeskyně - Vaše oáza zdraví a relaxace

Solno-jodová jeskyně Medispa
NEJÚČINĚJŠÍ SOLNÁ JESKYNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

OPĚT POTVRZENO:

Naše jeskyně jako jediná v kraji získala certifikát Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, akreditovanou laboratoří a Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové potvrzeno, že čistota ovzduší, vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, teplota, prašnost a jiné elementy (zjišťována přítomnost mikroorganismů, plísní a jiných organických látek) je v naprostém pořádku.

Čistota vzduchu potvrzena - získali jsme Certifikát Státního zdravotního ústavu - vzduch v jeskyni je stejný jako v Moravském krasu, s velkým množstvím záporných iontů.

Naše jeskyně je stavěna zcela odlišným způsobem, než ostatní kamenné jeskyně. Proto u nás není zapotřebí, jako např. v jiných kamenných jeskyních dodávat do ovzduší "solné mlhy" pro ucítění soli, protože sůl a mořský vzduch u nás už intenzivně cítíte již při vstupu do jeskyně. Při pobytu u nás si tak můžete být jisti, že jste v čistém prostředí a zároveň dýcháte sůl a minerály, tolik prospěšné pro naše zdraví.

Základ technologie spočívá ve způsobu celé stavby. Sůl se nelepí přímo na stěny – kde je pak znemožněna cirkulace vzduchu kolem zdiva, ani se nemontuje na dřevěné předsazené konstrukce, které vlivem soli a vysoké vlhkosti mají krátkou životnost.


Systém, který je použit v naší solno-jodové jeskyni je patentovaným systémem technologie nasycením a ionizaci vzduchu v jeskyni areací ze solných cihliček ze solí Mrtvého a Černého moře pomocí přetlaku. Sůl není nanášena přímo na stěny stavby, ani na pomocnou konstrukci , ale vnitřní stěny jeskyně tvoří přímo poskládané solné cihličky s mírným předsazením od stěn stavby. Do tohoto meziprostoru je vzduchotechnikou vháněn vzduch tak, aby vytvořil mírný přetlak proti samotnému vnitřnímu prostoru jeskyně. Vzduch prostupuje z meziprostoru do jeskyně skrze porézní solné cihličky a tím dochází k jeho optimálnímu nasycení mikročásticemi suché soli a ionizaci. Tím je nejenom stále obměňován vzduch uvnitř jeskyně, ale průchodem - pohybovou energií - skrz mikroštěrbiny v solných briketách, se molekuly vzduchu spojují se zápornými elektrony uvolněnými ze soli a vznikají záporné ionty, tak prospěšné pro naše zdraví. Pro Vaši představu celková hmotnost sestavených solných cihliček a posypu krystalové soli na podlaze v naší jeskyni je více než 14 tun.

Vzduchotechnika a klimatizace udržují v jeskyni požadovaný přetlak a zajišťují kvalitní a příjemný vzduch.

Pro zabezpečení absolutní hygieny a čistoty je v naší jeskyni instalována germicidní lampa (běžně používána též na operačních sálech), která vyzařuje ultrafialové záření a tím sterilizuje a dezinfikuje vzduch a povrch stěn včetně předmětů.FotogalerieTakto funguje naše jeskyně, podívejte se na video

Kontakt pro objednávky:

Tel: 775 257 774

info@e-medispa.cz

Havlíčkova 836, 500 02 Hradec Králové